Regulamin

SKLEP INTERENTOWY: www.decorationshop.pl

Maciej Korfel

Nad Sołą 24/4

32-650 Kęty

REGULAMIN

Pojęcia użyte w REGULAMINIE sklepu internetowego www.decorationshop.pl oznaczają:

 • Regulamin– niniejszy REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.decorationshop.pl;
 • Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.decorationshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności dokładnie rodzaj i liczbę Towaru zakupionego.
 • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym (www.decorationshop.pl);
 • Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą i właścicielem sklepu internetowego (decorationshop.pl Maciej Korfel) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego www.decorationshop.pl;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

REGULAMIN

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) .
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez Klienta.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamó
 • Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
 • Zamówiony towar na terenie Polski dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej Pocztex 24. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy :

– płatność przelewem 18 zł

– za pobraniem 21 zł

W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie wg. aktualnych stawek.

 • Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Prosimy wówczas o podanie danych do faktury
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie decorationshop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.

W przypadku zwrotu, zwracany produkt musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany (włącznie z nienaruszonym opakowaniem fabrycznym). Zwrot proszę wysyłać na adres: Maciej Korfel, os. Nad Sołą 24/4, 32-650 Kęty

 • Zwrot pieniędzy dokonujemy po oględzinach zwróconego towaru, który nie może być zniszczony ani nosić śladów użytkowania, na konto podane przez Klienta, w terminie do 5 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, lub 10 dni roboczych w przypadku zwrotu przy użyciu przekazu pocztowego.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunię
 • Właścicielem sklepu decorationshop.pl Maciej Korfel os. Nad Sołą 24/4 32-650 Kęty NIP: 549-240-64-88 REGON:121323880
 • Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamó
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 • 1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

3. Sklep gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy decorationshop. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.

 

REKLAMACJA

 

 1. 1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres:

decorationshop.pl” Maciej Korfel os. Nad Sołą 24/4 32-650 Kęty

3. Decorationshop.pl zwracają Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Decorationshop.pl nie odpowiadają za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

 1. 6. Reklamowany towar powinien być czysty . W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.